Logo

VASAROS ATOSTOGOS!

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

7101796
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Viso
29854
32835
142482
3206513
275028
121877
7101796

Your IP: 172.31.28.20
2017-09-23 20:12
   

Mokytojų metodinių grupių
ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2015 - 2016 m. m.


 

Metodinė tarybos pirmininkas — Regina Zlatkauskienė.
Metodinė tarybos sekretorė — Vinga Indriūnienė.

Kuratorė - direktoriaus pavaduotoja Aurelija Vackonienė.
Dorinio ugdymo MG pirmininkė - Irena Grigienė.
Gimtosios lietuvių kalbos MG pirmininkė - Dainora Vasilė.
Socialinių mokslų MG - Birutė Ambraziūnienė.
Tiksliųjų mokslų MG pirmininkė - Laimutė Navickienė.
Užsienio kalbų MG pirmininkė - Gerda Juodiškienė.
Menų MG pirmininkė - Greta Korsakovienė.
Kūno kultūros MG pirmininkas - Vytautas Kazlauskas.
Pradinių klasių MG pirmininkė - Aušra Sudikienė.
Gamtos mokslų ir IT MG pirmininkė - Agnė Zlatkauskienė.
Specialistų komandos MG pirmininkė - Vinga Indriūnienė.
5-8 kl. vadovų MG - Ana Gaidamavičienė.
9-12 kl. vadovų MG - Anželika Romeikienė.

Mokyklos metodinės grupės:

  1. Dorinio ugdymo metodinė grupė.
  2. Gimtosios lietuvių kalbos metodinė grupė.
  3. Gamtos mokslų ir IT  metodinė grupė.
  4. Menų metodinė grupė.
  5. Matematikų metodinė grupė.
  6. Specialistų komandos metodinė grupė.
  7. Pradinių klasių metodinė grupė.
  8. 5-8 klasių vadovų metodinė grupė (MG)
  9. 9-12 klasių vadovų metodinė grupė.
  10. Socialinių mokslų metodinė grupė.
  11. Kūno kultūros metodinė grupė.
  12. Užsienio kalbų metodinė grupė.

Mokymo metodai gali būti efektyviai taikomi tik tada, kai mokytojas, juos pasirinkdamas, aiškiai supranta ugdymo tikslus, tobulai žino savo mokomąjį dalyką ir gerai suvokia atitinkamo amžiaus mokinių savybes. Svarbu žinoti kiekvieno mokymo metodo specifiką, teigiamus ir neigiamus jo bruožus, kiekvieno metodo teikiamas galimybes asmenybei ugdyti, jo efektyvesnio taikymo sąlygas.

Prioritetas - ugdymo proceso tobulinimas.

Tikslas - koordinuoti mokyklos metodinę veiklą ugdant krikščioniškosios moralės ir tautos kultūros vertybių integraciją į ugdymo procesą.

 Uždaviniai:

1. Remiantis katalikiškomis nuostatomis ir atnaujintu ugdymo turiniu, tobulinti vertinimo kaip pažinimo informaciją panaudojant ją kiekvieno mokinio pažangai.
2. Siekiant pagerinti mokymosi kokybę pamokoje bei tenkinant daugumos mokinių ugdymosi poreikius, tobulinti pagalbos mokytis sistemą, diferencijuojant ir individualizuojant mokymo(si) veiklą.
3. Inicijuoti kryptingą mokyklos veiklos tikslus ir mokytojų poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
4. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą.
5. Tvirtinti metodinių grupių pateiktus planus, projektus, metodines priemones.
6. Analizuoti ir vertinti mokinių pasiekimus, mokymosi motyvaciją ir laimėjimus.

Atnaujinta: 2015-09-25

   
Logo

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Logo

KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS PARAPIJA KVIEČIA Į ŠV. MIŠIAS
(Baltų pr. 44a, Kaunas)

Renginių kalendorius  

Rugsėjis 2017
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
   

Kaip atvykti į svečius?  

   

Prisijungti  

   
Gimnazijos rėmėjas — UAB „Ofitecha“.
ADRESAS: A.JUOZAPAVIČIAUS pr. 82B, Kaunas Tel./faks.: (37) 424977 Mob.tel.: (687) 458 95 (686) 649 75 El.paštas: info@ofitecha.lt
   
Gimnaziją remiantis saksofono muzikos melodijomis...
Pranas Stropus.
   
Kauno žygeivių - folkloro klubas „Gilė“.
Judėk, krutėk, nenurimk!
   
TEO LT mūsų gimnazijai (Baltų pr. 103) elektroniniam dienynui sukūrė nemokamą „TEO Wi-Fi“ ryšį.
Veikti socialiai atsakingai, TEO požiūriu, reiškia veikti etiškai, sąžiningai ir skaidriai rinkos, aplinkosaugos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu.
   
Sportinių šokių klubas „Junda“.
Šokite! Būsite sveiki, gražūs ir laimingi.
   
Mokyklų bibliotekų modernizavimas
Įgyvendinus projektą sukurta ir atnaujinta mokyklų bibliotekų struktūra, pagerinta mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybė bei užtikrintos geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos.
   
Cgates Jono Pauliaus II gimnazijai tiekia šviesolaidinį internetą ir televiziją.
Mūsų gimnazijoje - Cgates iniciatyva moksleiviams ir mokytojams padeda įveikti kasdienines užduotis.
   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2015-12-12