Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR
(angl. GDPR)

Logo

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

Logo

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa

Logo

...

PARAMA  

   

Kontaktai ir adresai  

   

Nuo 2012 12 12  

8814418
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Viso
137
1572
3520
5112585
18572
47191
8814418

Your IP: 172.31.28.20
2018-07-18 03:53
   

Skelbkime geras žinias, o blogos mus pasieks ir neskelbiamos!


2018-07-14
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje
25 (V) laidos abiturientų atestatų įteikimo šventė  (2018-07-13)
Sustabdytos akimirkos A.Mikolėno nuotraukose >>


Iki Popiežiaus Pranciškaus vizito Kaune liko 


2018 07 11

Kauno Jono Pauliaus II gimnazistai pėstute apėjo ilgiausią Lietuvos ežerą. Facebook >>  


2018 07 09

2018 m. liepos 5 d. Pristatant miesto visuomenei „Laisvės karį“. Invokaciją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS.


2018-07-13, penktadienį,  18:00 val.
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje
25 (V) laidos abiturientų atestatų įteikimo šventė
Abiturientai renkasi 17:15 val.

2018-08-28, 10:00 val.
(Visiems mokytojams, Baltų pr. 103)
Mokytojų Tarybos posėdis

Nuo 2018.07.01 gimnazijos teritorija stebima vaizdo kameromis. Vaizdas saugomas iki 14 dienų ir analizuojamas tik įvykus įvykiams pažeidusiems gimnazijos taisykles ir Lietuvos Respublikos įstatymus.

2018 06 05

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Tėvų komitetui už rūpestį ir finansavimą rengiant gimnazijos vidinio kiemelio rekonstrukcijos projektą ir  apželdinimo planą.


Gimnazijos tinklapioarcyvo medis

(V gimnazijos) XXV abiturientų laida - 2018 m.

Išdidinti >>

 

Išdidinti >>


Išdidinti >>


Išdidinti >>


Skelbkime geras žinias, o blogos mus pasieks ir neskelbiamos!

2018-07-13, penktadienį,  18:00 val.
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje
25 (V) laidos abiturientų atestatų įteikimo šventė

2018-08-28, 10:00 val.
(Visiems mokytojams, Baltų pr. 103)
Mokytojų Tarybos posėdis
2018 m. liepos 5 d.
Invokacija Kauno pilyje pristatant miesto visuomenei „Laisvės karį“ . Invokaciją sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas VIRBALAS

„VIEŠPATIE DIEVE, Tu kiekvieną žmogų sukūrei laisvą, orų bei atsakingą ir atvėrei jam begalinę amžinybės perspektyvą. Padėk mums branginti gautą laisvės ir kūrybos dovaną, kad ją naudodami siektume visų žmonių gerovės.

Susirinkę šioje istorinėje Kauno vietoje, džiaugiamės mūsų protėvių pasirinkimu įsijungti į krikščioniškų Europos tautų šeimą, priimti Kristaus Evangelijos paskatinimą savo dvasinei raidai, atverti Lietuvą kultūrai, mokslui. DIEVE, nepaisant Tavo sekėjų padarytų klaidų ir nuodėmių, Lietuva gali didžiuotis garbingais savo vaikais. Vėl atgavus laisvę išsipildė mūsų praeities viltys, su pasitikėjimu žvelgiame į ateitį.

Šiandien kreipiamės į Tave, VIEŠPATIE, – globok mus, kad visuomet brangintume Tėvynę ir jos laisvę.

Saugok Lietuvą nuo pavojų, kurių netrūksta kiekvienu laiku.

Padėk mums būti kilniais ir ištikimais Tėvynės vaikais, kurie, ją mylėdami, gina, saugo ir puoselėja tai, ką turi brangiausia.“Piligrimystė – tai Dievo ieškojimasPiligriminės kelionės teikia galimybę labiau atsigręžti į Dievą, susipažinti su ypatingomis Dievo malonės pasireiškimo vietomis.

Viena iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos rekomenduojamų pasirengimo apaštalinei popiežiaus Pranciškaus kelionei į Lietuvą gairių yra „Melskis“. Rekomenduojama melstis intencijomis, paskelbtomis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metams, kalbant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai maldą ir kitas vienybę su Švč. Dievo Motina stiprinančias maldas. Melsti Lietuvos šventųjų ir palaimintųjų, ypač šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, ir palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matuliono užtarimo. Aplankyti Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Aplankyti kitas Lietuvos šventoves, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei (Aušros Vartuose ir kt.). Aplankyti Gailestingumo šventovę Vilniuje ir pasimelsti prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo.

Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos pedagogai pagal šias rekomendacijas suplanavo kelionę į Vilniaus kraštą. Saulėtą birželio 20-osios rytą mokytojai, pasimeldę ir paprašę gimnazijos ir parapijos globėjo šv. Jono Pauliaus II užtarimo ir globos, išvyko į piligriminę kelionę Kaunas-Kaišiadorys-Vilnius-Trakai-Kaunas. Pirmiausia keliavome į Kaišiadorių Kristaus atsimainymo katedrą. Dievo Gailestingumo koplyčioje sesuo benediktinė Leticija supažindino su katedros istorija. Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje meldėmės prie išstatyto jo karsto, prašydami užtarimo ir malonių mūsų gimnazijai, visai jos bendruomenei, mums patiems ir mūsų artimiesiems.

Vėliau keliavome į Vilnių. Aplankėme Dievo Gailestingumo šventovę, pasimeldėme prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, nutapyto dailininko Eugenijaus Kazamirovskio pagal Šv. Faustinos regėjimą; dalyvavome Šv. Mišiose. Mažoje ir jaukioje bažnytėlėje didingai ir kartu paprastai bei įtaigiai į širdį krito kunigo pamokslo žodžiai, puikioje akustikoje Dievo garbei giedojome giesmes.

Po Šv. Mišių keliavome į unikalią nuostabaus grožio Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčią, 400 metų senumo barokinį šedevrą. Kaip ir buvo suplanuota, prie bažnyčios durų nemažą mūsų maldininkų būrį pasitiko jėzuitas vienuolis Algis. Jo lydimi mokytojai buvo supažindinti su bažnyčios ir jėzuitų gimnazijos  istorija ir dabartimi, apsilankė ir pasimeldė mistiškoje Šv. Andriejus Bobolos kriptoje, esančioje po didžiuoju altoriumi.  Kunigas Eugenijus paskaitoje apie gailestingumą privertė susimąstyti ir kitu aspektu pažvelgti į kai kurias kertines biblijos temas.

Tolesnis kelias vedė į greta esančią Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčią. Piligriminės kelionės dalyviai išklausė tikybos mokytojos Irenos pasakojimą apie Aušros vartų istoriją, meldėsi prie koplyčioje esančios stebuklingos Šv. Mergelės Marijos ikonos, prie kurios prieš 25 metus meldėsi mūsų gimnazijos ir parapijos globėjas šventasis Jonas Paulius II.

Atsisveikinę su Vilniumi pasukome Trakų link. 2018-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje visas savo intencijas sudėjome prie stebuklais ir malonėmis garsėjančio Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslo. Kelionei artėjant į pabaigą, pasigrožėjome Trakų pilimi, nuostabia gamta ir pasistiprinome kibinais.

Nedidelio nuovargio, bet didelio dvasinio pakylėjimo vedini grįžome į savo jauną Kauno šv. Jono Pauliaus II parapiją, dalindamiesi įspūdžiais apie prasmingą piligriminę kelionę.

Regina ZlatkauskienėSustabdytos kelionės akimirkos A.Mikolėno nuotraukose >>

   
Gimnazijos rėmėjas — UAB „Ofitecha“.
ADRESAS: A.JUOZAPAVIČIAUS pr. 82B, Kaunas Tel./faks.: (37) 424977 Mob.tel.: (687) 458 95 (686) 649 75 El.paštas: info@ofitecha.lt
   
Gimnaziją remiantis saksofono muzikos melodijomis...
Pranas Stropus.
   
Kauno žygeivių - folkloro klubas „Gilė“.
Judėk, krutėk, nenurimk!
   
TEO LT mūsų gimnazijai (Baltų pr. 103) elektroniniam dienynui sukūrė nemokamą „TEO Wi-Fi“ ryšį.
Veikti socialiai atsakingai, TEO požiūriu, reiškia veikti etiškai, sąžiningai ir skaidriai rinkos, aplinkosaugos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu.
   
Sportinių šokių klubas „Junda“.
Šokite! Būsite sveiki, gražūs ir laimingi.
   
Mokyklų bibliotekų modernizavimas
Įgyvendinus projektą sukurta ir atnaujinta mokyklų bibliotekų struktūra, pagerinta mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybė bei užtikrintos geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos.
   
Cgates Jono Pauliaus II gimnazijai tiekia šviesolaidinį internetą ir televiziją.
Mūsų gimnazijoje - Cgates iniciatyva moksleiviams ir mokytojams padeda įveikti kasdienines užduotis.
   
© Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Atnaujinta: 2015-12-12